CATACLYSM

Nový projekt „CATACLYSM“ v spolupráci s FLASHEGAMING prináša do gaming sveta trendovú novinku – GAMING SLEEVE, pričom momentálne sme jediným Slovenským výrobcom vybavenia zlepšujúceho výkon jednotlivých hráčov.

Spoločnosť „CATACLYSM, resp. CATACLYSMARM, s.r.o.“ bola založená v roku 2021 na Slovensku. 

 Špeciálne pristupujeme ku každej objednávke aj reklamácii. Snažíme sa neustále zlepšovať naše výrobky a rozširovať portfólio, pričom Vám ponúkame možnosť zásahu do našich výrobkov – formou zlepšovacích dotazníkov, ktoré budú zverejňované priebežne na našej web stránke a instagramovom profile.

 • Pre ďalšie informácie, cenové ponuky a iné nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo emailom.
 •  

Sídlo firmy/fakturačné údaje: 

CATACLYSMARM, s.r.o.

Konateľ a manažér spoločnosti: Ing. Tomáš Kicka

Adresa: Slovanská 45, 935 21 Tlmače-Lipník

Kontakt: +421911101095 

E-mail: CATACLYSMARM.SLOVAKIA@GMAIL.COM

IČO: 54268460 (NIE SME PLATCAMI DPH)

DIČ: 2121612570

Číslo účtu: 2302080295
IBAN: SK13 8330 0000 0023 0208 0295
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
 

 

Spoločnosť Cataclysmarm, s.r.o. so sídlom Slovanská 45/31, 93521 Tlmače-Lipník, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu NitraOddiel Srovložka číslo 56102/N (ďalej len „správca „) jasne a otvorene oznamuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si tiež Zásady súborov cookies našej spoločnosti CATACLYSMARM, s.r.o.

 

Rešpektujeme Vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tejto zásady poskytujeme podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, na ako dlho, komu ich odovzdávame, aké máte práva a mnohé ďalšie informácie.

 

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame resp. s vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, obrátite sa na nás v rámci zákazníckeho servisu alebo poskytnete hodnotenie nákupu resp. tovaru. Vami poskytnuté osobné údaje zahŕňajú povinné údaje, akými sú kontaktné informácie a nepovinné akými sú platobné údaje.

Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám poskytnete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri poradenstve, pri diskusiách, pri recenziách a ďalších, v takom rozsahu ako je tam uvedené.

 

 

Ako Vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje potrebujeme napríklad na nasledujúce účely:

–       Spracovať Vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru alebo jeho reklamáciu

–       Zasielať aktuálne informácie o stave Vašej objednávky prostredníctvom e-mailov

–       Kontaktovať Vás v prípade problémov s doručením tovaru, ktorý ste si objednali

–       Odpovedať na Vaše otázky a informovať Vás o nových a zmenených službách

–       Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)

–       Vykonávať analýzy, aby sme Vám poskytli relevantný tovar

–       Skontrolovať Váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet

–       Zasielať Vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať Vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby

–       Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby

–       Zabrániť zneužitiu našich služieb

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po nevyhnutnú dobu, a to najmä pre nižšie uvedené účely:

–       pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie po dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, kedy ste uskutočnili poslednú objednávku,

–       pri hodnotení nákupu alebo tovaru po dobu troch rokov,

–       pri zasielaní obchodných oznámení bez uskutočnenia nákupu, diskusie, využitia funkcie strážneho psa, kontaktného formulára, poradne, otázky na produkt a pod. po dobu jedného roka,

–       alebo po zákonom stanovenú dobu (po dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty  a v znení neskorších predpisov).

 

Následne budú Vaše osobné údaje vymazané, ak neudelíte súhlas s predĺžením spracovania Vašich osobných údajov.

 

 

 1. Budeme Vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme, aby boli v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

 

 

 1. Rozhodnete sa, koľko informácií s nami budete zdieľať

Aby sme Vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme, aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Avšak, ak sa Vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v sekcii Zásady súborov cookies.

Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz „Odhlásiť Newsletter“ v zaslanom e-maily alebo nás môžete kontaktovať písomne na našej adrese respektíve:

Telefón:       +421 911 101 095

E-mail:          cataclysmarm.slovakia@gmail.com

 

Vyberáme poskytovateľov služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

– výrobcom alebo dodávateľom za účelom reklamácie zakúpeného tovaru na našej webovej stránke

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

Aké sú Vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenos týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu: CATACLYSMARM, s.r.o., Slovanská 45/31, 93521 Tlmače-Lipník, cataclysmarm.slovakia@gmail.com

 

Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka zachovania súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.

 

 

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

ČO SÚ COOKIES?

Na týchto stránkach používame súbory cookies na to, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory cookie, bežne nazývané „cookies“ (čiže doslova koláčiky), sú malé textové dokumenty, ktoré stránka vo vašom počítači vytvorí, keď na ňu vstúpite.
Tieto Internetové stránky používajú jednako tzv. „Session cookies“, tak aj tzv. „Persistent cookies“. Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamätajú si akúkoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky zmaže v okamihu, keď prehliadač zatvoríte, alebo krátko potom. Persistent cookies umožňujú týmto internetovým stránkam pamätať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vašu ďalšiu návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Persistent cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší.

Tieto Internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • Zlepšujú výkon Internetových stránok tým, že zbierajú informácie o spôsobe, akým je návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
 • Zvyšujú funkčnosť Internetových stránok a približujú ich Vám tým, že nám umožňujú si pamätať Vaše predchádzajúce voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani na zapamätanie si toho, kde ste na internete boli.
 • Umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamu a tiež prístup k vekovo obmedzenému obsahu; a
 • umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k Internetovým stránkam poskytujú v našom zastúpení.

Cookies nie sú vírusy. Sú to textové súbory, ktoré neobsahujú žiaden program a tým pádom sa nedajú ani spustiť ako program. Súbor cookie sa nedokáže sám kopírovať ani rozosielať po internetovej sieti, váš prehliadač ho však pri každej návšteve odosiela stránke, ku ktorej patrí. Stránka tak dokáže zobraziť Vaše nastavenia.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o správaní návštevníka týchto Internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať Vašim záujmom a požiadavkám. „Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti Internetových stránok, nie je ale možné spojiť to s konkrétnym užívateľom. Súbory „cookies“ ďalej využívame aj na účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávanie identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové stránky. Súčasne ich používame aj na účely prispôsobenia Internetových stránok podľa Vašich potrieb, teda napr. pre to, aby sa Vám Internetové stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku alebo v určitej grafickej úprave.

Tieto stránky si môžete samozrejme prezerať aj bez súborov cookie, je však možné, že niektoré funkcie budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu však môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory cookie, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Presné nastavenie tejto funkcie získate pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním týchto Internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.
 INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
Copyright © 2021 CATACLYSMARM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
  

UPOZORNENIE – Podmienky užívania

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.
Všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich, je majetkom prevádzkovateľa web stránky CATACLYSMARM-SLOVAKIA.COM resp. spoločnosti CATACLYSMARM, s.r.o. Všetky práva sú vyhradené.
Vstupom na tieto stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami (ďalej tiež len ako „Podmienky“). Spoločnosť  ponúka tento web, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, pre vás, užívateľov, prístupný ihneď po prijatí všetkých podmienok, postupov a upozornení tu uvedených. Pokračovaním v používaní týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s Podmienkami ako aj informáciami o autorských právach.
AK S DODRŽIAVANÍM TÝCHTO PODMIENOK NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TIETO STRÁNKY, ANI SI Z TÝCHTO STRÁNOK NESŤAHUJTE ŽIADNE SÚBORY.
 

Zakázané používanie

Súhlasíte s tým, že tieto Internetové stránky, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môžete získať využitím týchto stránok, nebudete používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis. Webové stránky je možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Zrieknutie sa zodpovednosti za obsah
Naša spoločnosť nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tohto webu, ani na obsah akéhokoľvek webu alebo externého webu.
Tento web, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na stránkach webu uvedenými, sa poskytuje vo forme „tak, ako je“ a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto internetových stránkach je na Vaše vlastné riziko. V plnom rozsahu dovolenom príslušným zákonom Spoločnosť odmieta akékoľvek záruky, výslovné i odvodené, vrátane napr. mlčky predpokladanej záruky obchodovateľnosti a vhodnosti použitia ku konkrétnemu účelu alebo rozumnej starostlivosti a zručnosti, ktoré by inak mohli byť zahrnuté alebo začlenené do týchto podmienok, či už na základe zákona alebo inak.
Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nekonáme žiadne vyhlásenia ani neručíme za:
 • presnosť alebo úplnosť materiálov zverejnených na týchto stránkach;
 • dostupnosť týchto stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
 • kompatibilitu týchto stránok s Vaším počítačovým systémom alebo softvérom;
 • to, že tieto stránky nie sú infikované vírusom alebo to, že server sprístupňujúci tieto stránky, je priestor bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.
 •  

Vylúčenie a obmedzenie našej zodpovednosti

V rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu, najmä ale nie len za žiadnu priamu alebo nepriamu škodu, stratu, náklady alebo výdavky akéhokoľvek druhu (vrátane nákladov na právne zastúpenie, náklady na znalca alebo iné náklady), ktoré môžu vzniknúť, či už priamo alebo nepriamo, v súvislosti s prístupom na tieto Internetové stránky alebo s ich použitím alebo v súvislosti s ich obsahom alebo údajmi na nich zverejnenými.
Nenesieme zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi Internetových stránok, nami alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkami alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na Internetové stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli, a ktorá mohla byť spôsobená Vaším používaním alebo pokusom o použitie Internetových stránok alebo akéhokoľvek obsahu na nich zverejneného.
 

Duševné vlastníctvo

Práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa na obsah týchto webových stránok (vrátane ale nie len ochranné známky, slovné označenia, obrázky, nákresy, logá, symboly, všetok obsah publikovaný na týchto stránkach, vrátane databáz s nimi súvisiacich) sú vo vlastníctve CATACLYSMARM, s.r.o., práva vyhradené. Nie je Vám udelené žiadne právo na obsah týchto stránok s výnimkou obmedzeného práva používať tieto webové stránky v súlade s Podmienkami.
 

Používanie týchto Internetových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Prevádzkovateľ tejto webstránky umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

 

Nemáte oprávnenie resp. je zakázané:

 • prepájať tieto Internetové stránky akýmkoľvek spôsobom so žiadnou inou internetovou stránkou ani vyberať do rámčeka žiadnu ich časť bez nášho predchádzajúceho súhlasu;
 • neoprávnene vniknúť do týchto Internetových stránok, používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov alebo ich používať na nelegálne účely; ani
 • pozmeňovať či upravovať obsah, ktorý kopíruje z týchto stránok, ani používať tento obsah bez zverejnenia informácie o autorskom práve či iných majetkových právach, ktoré používame v súvislosti s týmto obsahom, a to rovnakým spôsobom a formou, ako sa používajú na našich internetových stránkach.
V prípade porušenia podmienok Vám môžeme dočasne prerušiť alebo zablokovať prístup na tieto internetové stránky a súčasne zodpovedáte za všetku škodu, ktorá v tejto súvislosti vznikne.
 

Hypertextové odkazy

Spoločnosť CATACLYSMARM, s.r.o. na zvýšenie vášho pohodlia môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len „linky“) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate naše Internetové stránky. Nepodporujeme ani neschvaľujeme takto odkazované internetové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesledujeme. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na Vaše vlastné riziko a nenesieme za neho žiadnu zodpovednosť.

 

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ / Rozhodujúce právo

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov, ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a prevádzkovateľ tejto webstránky nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.
Pokiaľ sa niektoré z ustanovení uvedených v týchto podmienkach stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, nebude to mať žiadny vplyv na platnosť, zákonnosť či vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení uvedených v týchto podmienkach.
Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
 

Zmeny Podmienok

Spoločnosť CATACLYSMARM, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek ukončiť, zmeniť, pozastaviť alebo prerušiť funkcionalitu ktorejkoľvek časti týchto webových stránok, pričom toto platí aj pre dostupnosť akýchkoľvek funkcií stránok, bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť CATACLYSMARM, s.r.o. si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek zmeniť tieto podmienky. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať a pokiaľ nesúhlasíte s ich aktuálnym znením, okamžite prosím tieto naše Internetové stránky opustite.

 

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Záväzky a povinnosti spoločnosti v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

 

NEZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Objednávka realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.
 
COOKIES
Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.
 
 

OBCHODNÉ PODMIENKY & REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.cataclysmarm-slovakia.com, ktorého prevádzkovateľom je (ďalej ako „predávajúci”):

 

CATACLYSMARM, s.r.o.
Konateľ a manažér spoločnosti: Ing. Tomáš Kicka
Adresa: Slovanská 45, 935 21 Tlmače-Lipník
 
Kontakt: +421911101095 
WEB: WWW.CATACLYSMARM-SLOVAKIA.COM
E-mail: CATACLYSMARM.SLOVAKIA@GMAIL.COM
 
IČO: 54268460
DIČ: 2121612570
Číslo účtu: 2302080295
IBAN: SK13 8330 0000 0023 0208 0295
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
***NIE SME PLATCAMI DPH***
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
Copyright © 2021 CATACLYSMARM, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
 

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu cataclysmarm-slovakia.com (ďalej len kupujúci). Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplýva z nasledovných zákonov:

•    40/1964 Z. z. (občiansky zákonník)
•    250/2007 Z. z. (zákon o ochrane spotrebiteľa)
•    102/2014 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku)
•    22/2004 Z.z. (zákon o elektronickom obchode)

1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formuláre (meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH) resp. iným spôsobom podané informácie (e-mail, telefonický rozhovor). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vytvorenia. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak sa produkt už nevyrába alebo nie je na sklade. O týchto skutočnostiach bude predávajúci kupujúceho včas informovať a dohodne sa na ďalšom postupe (zrušenie celej objednávky alebo zmena chýbajúcej položky na iný druh tovaru). 

2. Spôsob dopravy a platby

Objednávky vytvorené v internetovom obchode www.cataclysmarm-slovakia.com je možné doručiť momentálne iba v rámci Slovenskej republiky. Platba sa vykonáva vopred bankovým prevodom po odsúhlasení objednávaného tovaru. Iné formy platby nie sú podporované. Doručenie do ostatných štátov nie je zatiaľ možné. 

Aktuálne možnosti dopravy a platby sú definované na https://cennik.posta.sk/

3. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia finančnej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar bude odoslaný v termíne najneskôr do 5 pracovných dní ak sa tovar nechádza na sklade – v inom prípade dodacia lehota závisí od naskladnenia tovaru, prípadne jeho ďalšej výroby. O termíne odoslania bude kupujúci informovaný e-mailom alebo iným spôsobom.

4. Preberanie tovaru

Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.

V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške. 

5. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) bez udania dôvodu do 14 dní od vytvorenia objednávky bez sankcie.

A) V prípade, ak kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, ak mu už bol objednaný tovar fyzicky doručený, je potrebné vyplniť formulár pre vrátenie tovaru,  ktorý si je potrebné vytlačiť a zaslať ako doporučený list (zároveň je nutné zaslať aj oskenovaný vyplnený list e-mailom na adresu cataclysmarm.slovakia@gmail.com). Nepoškodený, nepoužívaný a zabalený tovar spolu s vyplneným formulárom je potrebné poslať naspäť na adresu predávajúceho ktorá je uvedená priamo na formulári.

Nevyhnutnou podmienkou je aj to, aby všetky etikety a štítky boli neporušené a pripevnené na tovar. Predávajúci vráti platbu na bankový účet kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od prijatia zásielky. V prípade ak kupujúci pošle naspäť všetky položky z objednávky predávajúci vráti všetky platby, ktoré prijal od kupujúceho. V prípade ak kupujúci pošle naspäť iba časť objednávky, (teda niektoré položky) predávajúci vráti len hodnotu vráteného tovaru.

Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave vrátane pripnutých informačných visačiek, nesmie javiť známky opotrebenia, nesmie byť používaný a praný. S tovarom musí byť zaslaný vyplnený formulár pre vrátenie tovaru spolu s faktúrou. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. Vratné náklady hradí kupujúci, ktorý tovar vracia predajcovi. Platby vrátime výhradne bankovým prevodom.

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., ktorej predmetom sú:

–    predaj tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. plavky a spodné prádlo, ktoré z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť).

–    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, darčekové poukážky, tovar so špecifickým vlastným dizajnom alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

 

B) V prípade ak kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, ak mu objednaný tovar ešte nebol fyzicky doručený stačí  napísať e-mail na cataclysmarm.slovakia@gmail.com s textom: „Žiadam o zrušenie objednávky č. XX na meno  XXXX XXXX.” Predávajúci potvrdí zrušenie objednávky e-mailom.

6. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

•    Dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanom množstve a v dohodnutej cene.
•    Tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
•    Dodať kupujúcemu faktúru a formulár pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy) v tlačenej podobe alebo elektronickej podobe.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho.

7. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcim.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň vytvorenia objednávky.
 • Kupujúci má právo výrobok rozbaliť a odskúšať.

8. Záručná doba a reklamácia

Uvedomujeme si, že vybavovanie každej reklamácie je pre zákazníka  nepríjemnou záležitosťou, a preto sa snažíme celý proces reklamácie skrátiť a vyriesiť čo najrýchlejšie k spokojnosti zákazníka. Pri vybavovaní reklamácií sa snažíme našim zákazníkom vychádzať maximálne v ústrety, k čomu nám okrem iného pomáhajú aj naše nadštandardné vzťahy s kľúčovými dodávateľmi. 
 
1. Vytlačte a vyplnte prosím reklamačný formulár. (formulár môžete vyplniť aj na počítači, je editovatelný)
2. Tovar spolu s vyplneným formulárom je potrebné odoslať na nasledovnú adresu (poštou ako doporučený list) :
 
Cataclysmarm, s.r.o.
Slovanská 45/31
935 21 Tlmače-Lipník
Slovenská republika
 
3. Po prijatí zásielky tovar prepošleme výrobcovi na posúdenie.
 
4. Následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia.

 

Dĺžka záručnej doby je stanovená na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade zistenia nezhody dodaných produktov s kúpnou zmluvou kupujúci je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

 • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. vymenený na bezchybný.
 • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
 •  
 • V prípade modelov vyhotovených technológiou 3D-tlače platia tieto podmienky:
 • – Drobné ryhy, škrabance, pozostatky iného materiálu, mierne roztečený materiál – nie je evidovaný ako chyba produktu. 
 • – Každá tlač môže mať určité odchýlky a pokiaľ nie je funkčnosť modelu ovplyvnená týmito odchýlkami, nie je takáto reklamácia opodstatnená a akceptovateľná zo strany CATACLYSMARM, s.r.o. a spoluvýrobcov 3D modelov. 
 • – Ak sa na modeloch nachádzajú trhliny, ktoré praskajú a šíria sa ďalej jedná sa o vadu, ktorá sa bude riešiť podľa vyššie uvedeného postupu. Tovar sa posúdi výrobcom a následne bude kupujúci informovaný o záverečnom ustanovení a prípadnom uznaní/neuznaní reklamácie.
 • – V špecifickom prípade, že kupujúci po dlhodobom užívaní produktu / 3D modelu bude model chcieť vrátiť kvôli zodratiu, avšak funkčnosť ostáva nezmenená – reklamácia taktiež nebude akceptovaná. 
 • – Ak kupujúci model zámerne zlomí / odtrhne časť modelu, rozbije úderom, pádom, hodením alebo akýmkoľvek reklamačne neuznávaným spôsobom a materiálový rozbor u spolupartnera MTF STU TRNAVA  (https://www.mtf.stuba.sk/) preukáže poškodenie modelu jedným z týchto alebo podobným spôsobom – kupujúcemu reklamácia uznaná nebude a môže byť daný podnet na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. 
 •  

Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (faktúra). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajuceho (náklady na prepravu/doručenie si kupujúci hradí sám a nemá nárok na finančné preplatenie nákladov spojených s prepravou reklamovaného tovaru pokiaľ sa jednalo o osobný odber).

Postup vrátenia tovaru:

1. E-mailom kontaktujte našu spoločnosť, vyplňte Formulár pre vrátenie tovaru (môžete použiť aj reklamačný formulár). Na formulári označte či potrebujete inú veľkosť alebo žiadate o vrátenie peňazí (vrátiť sa nedá tovar špecificky vyhotovený na mieru – detailnejšie info viď. vyššie)

2. Tovar spolu s vyplneným formulárom zabaľte a pošlite späť na našu adresu, ktorá je uvedená na formulári. Zásielku odporúčame poslať Slovenskou poštou ako obyčajnú listovú zásielku alebo ako doporučený list. Neposielajte tovar na dobierku!

3. Po prijatí zásielky vybavíme Vašu požiadavku. 

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR a ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY si môžete stiahnuť kliknutím tu:


(pri každej reklamácií/odstúpení je nutné si formulár vytlačiť, vyplniť a zaslať na adresu našej firmy v súlade s *obchodnými a reklamačnými podmienkami)